การวัดและประเมินผล โครงการ "มอ กระจาย" โรงเรียนขุขันธ์


 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
  
 กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง  ระดับ  ม.1
 กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง  ระดับ  ม.4

http://line.me/R/ti/g/D7suYNDNe5

 กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง  ระดับ  ม.5

http://line.me/R/ti/g/e5Ays9jLZa

 กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง  ระดับ  ม.6

http://line.me/R/ti/g/T-N8ZQzLao


* สำหรับคอมพิวเตอร์สามารถดูผลคะแนนได้เลย แต่ถ้าเป็นสมาร์ทโฟนจะต้องโหลดแอพฯ "ชีต" ก่อนจึงจะดูผลคะแนนได้

http://site.khukhan.ac.th/morkrajay/