การสร้างช่องบน YouTube

การสร้างช่อง บน YouTube อย่างง่ายๆ เพื่อให้ได้ URL ที่ง่ายต่อการจดจำ
สามารถศึกษาได้จากคลิปวีดีโอต่อไปนี้

วิดีโอ YouTube


Comments