Google site

การสร้างเว็บไซต์ ในยุคปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายขึ้นมาก เนื่องจาก ได้มีเครื่องมืออำนวยความสะดวก ให้ใช้เป็นจำนวนมาก การสร้างเว็บไซต์ ด้วย google site นั้น ผู้ใช้ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับคำสั่งในการสร้างเว็บไซต์ที่มีความสลับซับซ้อนหรือยุ่งยาก google site ได้มีการออกแบบการใช้งาน ราวกับว่าเป็นโปรแกรมพิมพ์เอกสารทั่วๆไป
การสร้างไซต์ สามารถทำได้ง่ายๆ โดยคุณครู หรือนักเรียน สามารถศึกษาได้จากคลิปวีดีโอสั้นๆ ต่อไปนี้

วิดีโอ YouTubeดาวน์โหลดเอกสาร การใช้งาน google site

วิดีโอ YouTube

ตอนที่ 2

วิดีโอ YouTubeComments