แจ้ง url ของ YouTube และ Site

แจ้งไปยังคุณครูและบุคลากร โรงเรียนขุขันธ์ ได้แจ้ง url ของ YouTube และ Site ของตัวท่านเอง เพื่อ ให้ทางโรงเรียนได้รวบรวมและจัดทำทะเบียนสื่อ
โดย คุณครู สามารถบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนี้ ทั้งนี้ คุณครูสามารถตรวจสอบ url ต่างๆของท่าน ได้จากคลิปวีดีโอต่อไปนี้

วิดีโอ YouTube


หากคุณครูยังไม่ได้สร้าง ช่อง ให้ศึกษาจากคลิบวีโอในลิงค์ นี้ https://youtu.be/ARqrjXeKxPI  และ คุณครูที่ยังไม่ได้สร้างไซต์ ให้ศึกษาจากคลิปวีดีโอ นี้ https://youtu.be/DdEa83wvxy8

วิธีการ ตรวจสอบ URL ของ YouTube

วิดีโอ YouTube


วิธีการตรวจสอบ URL ของ Site

วิดีโอ YouTube


Comments