เข้าสู่ระบบครั้งแรก

การเข้าสู่ระบบ การใช้งาน ของเมล์โรงเรียนในครั้งแรก 
อีเมล์ของทางโรงเรียนขุขันธ์ สามารถใช้งาน เป็น บัญชี google ซึ่ง จะสามารถ เข้าใช้งาน แบบเดียวกันกับ บัญชี google ทั่วไป ไม่ว่าจะเข้าผ่านทางเว็บไซต์ http://mail.khukhan.ac.th หรือ http://gmail.com
หรืออื่นๆ ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกัน มีข้อสังเกตุเพียงนิดเดียว คือ จะต้อง พิมพ์ @khukhan.ac.th ต่อจากชื่อผู้ใช้ เท่านั้นเอง เนื่องจากเป็นเมล์ขององค์กร
ทั้งนี้ คุณครู บุคลากร และนักเรียนสามารถศึกษาได้จากคลิปวีดีโอต่อไปนี้

วิดีโอ YouTube
Comments