หน้าแรก


ยินดีต้อนรับ คุณครู และบุคลากร โรงเรียนขุขันธ์ ที่ได้แวะเวียนเข้ามาเยียมชมเว็บไซต์แห่งนี้
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จะได้รวบรวมเอา เอกสาร และสื่อประกอบการอบรม ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เพื่ออำนวยความสะดวก และเป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
อีกทั้ง ยังช่วยโรงเรียน ประหยัดกระดาษ ในการจัดทำเอกสารแจกด้วย

คลังสื่อDLIT


 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube